Zadzwoń +48 601 410 185
Darmowa dostawa zamówień o wartości powyżej 300zł
  • 0
  • 0
Zadzwoń +48 601 410 185
Darmowa dostawa zamówień o wartości powyżej 300zł

Regulamin sklepu internetowego www.ajeden.pl

Niniejszy regulamin określa zasady realizowania zakupów i usług w sklepie internetowym pod adresem www.ajeden.pl i jest Regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).

Sprzedawcą jest firma Przedsiębiorstwo Projektowo-Inwestycyjne  AJEDEN Sp. o.o., Korytowo, ul. Kościelna 8, 73-222 Suliszewo, wpisana do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej pod numerem NIP: 5941586839, REGON: 320743408, KRS 0000343325.

 

1. Zasady ogóle

1.1 Sklep internetowy www.ajeden.pl prowadzi sprzedaż za pośrednictwem sieci internet.

1.2 Złożenie zamówienia w sklepie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu przez kupującego.

1.3 Wszystkie produkty w Sklepie, informacje o nich i ceny stanowią ofertę do zawarcia umowy sprzedaży.

1.4 Przyjmuje się odstępstwa w zakresie kolorystyk, kształtu i wzornictwa poszczególnych produktów oraz ich opakowań.
1.5 Klient ponosi odpowiedzialność za zapoznanie się ze składem produktu celem wykluczenia potencjalnych reakcji alergicznych. Www. ajeden.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za niewłaściwe wykorzystanie informacji i użycie produktu/produktów niezgodne z przeznaczeniem.

1.6 Informacje zawarte na stronie www.ajeden stanowią jedynie informację o danych produktach, ich właściwościach i zastosowaniach. Nie jest to jednoznaczne z uleczeniem danej choroby.

1.7 Opisy produktów na stronie internetowej www.ajeden.pl  mają charakter wyłącznie informacyjno-edukacyjny i nie stanowią porady medycznej.

 

2. Składanie zamówień

2.1 Zamówienia przyjmowane są wyłącznie za pośrednictwem strony internetowej. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.

2.2 Zamówienie jest skuteczne, jeśli kupujący prawidłowo wypełni formularz zamówienia i poda prawidłowe dane niezbędne do realizacji zamówienia, takie jak: wybrana forma płatności i dostawy, dokładny adres, na który towar ma być wysłany oraz numer telefonu  i adres e-mail.

2.3 W przypadku gdy dane podane przez kupującego są niekompletne, Sprzedawca może skontaktować się z Kupującym dla ustalenia prawidłowych danych. W przypadku gdy ustalenie prawidłowych danych będzie niemożliwe zamówienie zostanie anulowane.

2.4 Po złożeniu zamówienia na podany przez Kupującego adres e-mail generowana jest automatyczna odpowiedź potwierdzająca wpłynięcie zamówienia do sklepu.

2.5 Kupujący wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie drogą elektroniczną, na wskazany przez siebie adres e-mail elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych, w szczególności faktur VAT.

2.6 Kupujący może skorzystać z możliwości założenia konta w sklepie i zapamiętania jego danych w celu ułatwienia procesu składania kolejnego zamówienia oraz umożliwienia korzystania z promocji i rabatów dostępnych w sklepie. Za pośrednictwem swojego konta Kupujący ma dostęp do historii zamówień oraz do swoich danych. Dane te może zmienić, poprawić lub usunąć. Hasło niezbędne do zalogowania do konta klienta nie jest znane Sprzedawcy a Kupujący powinien chronić je przed dostępem osób trzecich.

 

3. Realizacja i dostawa zamówień

3.1 Zamówienie przekazywane jest do realizacji w ciągu trzech dni roboczych:

W przypadku płatności przelewem – od momentu wpływu wpłaty na rachunek bankowy podany w potwierdzeniu zamówienia;

W przypadku płatności kartą kredytową, przelewu online – od momentu zaksięgowania wpłaty. Czas zaksięgowania wpłaty w przypadku przelewu online lub płatności kartą może się opóźnić o 1-2 dni robocze od momentu dokonania płatności za zamówienie.

3.2 Towar wysyłany jest na adres podany w formularzu zamówienia.

3.3 Wysyłka następuje za pośrednictwem firmy kurierskiej Fedex. Czas dostawy na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej wynosi 1-3 dni robocze. Na terenie Unii Europejskiej do 10 dni roboczych, natomiast do państw spoza Unii Europejskiej może wynieść do 30 dni.

3.4 Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie spowodowane błędnym lub niedokładnym adresem podanym przez Klienta.

3.5 W przypadku  braku zamówionego produktu, Klient zostaje powiadomiony i otrzymuje propozycje: zamiennika brakującego produktu albo przesunięcia terminu realizacji zamówienia albo anulowania zamówienia.

3.6  Koszt dostawy zamówienia o wartości poniżej 300zł pokrywa Klient. Koszty dostawy zamówienia na terenie Polski, o wartości powyżej 300zł pokrywa sklep.

 

4. Płatności

4.1 Płatności przyjmowane są w złotych (PLN).

4.2 Przelew odbywa się na rachunek bankowy o numerze :

mBank S.A 74 1140 2004 0000 3202 7796 1939

4.3 Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Paypro SA

4.3.1 rozliczenia transakcji płatnościami elektronicznymi przeprowadzane są zgodnie z wyborem klienta za pośrednictwem serwisu https://www.przelewy24.pl/. Obsługę płatności elektronicznych prowadzi:

PayPro Spółką Akcyjną

z siedzibą w Poznaniu przy ul. Kanclerskiej 15, 60-327 Poznań, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego po numerem KRS 0000347935, numer NIP 7792369887, o kapitale zakładowym wynoszącym 4.500.000,00 zł, w całości opłaconym, wpisaną do rejestru krajowych instytucji płatniczych  prowadzonego przez  Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem podmiotu w UKNF IP24/2014, jako krajowa instytucja płatnicza.

4.4 Datą dokonania zapłaty jest dzień zaksięgowania płatności na koncie sklepu.

4.5 Płatność za zamówiony towar może nastąpić przelewem, za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych lub za pobraniem (przy odbiorze towaru). Możliwy jest również odbiór osobisty w punkcie odbioru w Korytowie po wcześniejszym uzgodnieniu. W przypadku odbioru osobistego wymagana jest wcześniejsza przedpłata za zamówienie bez kosztów dostawy. W razie zapłaty za dostawę wartość tej opłaty zostanie zwrócona przy odbiorze zamówienia.

 

5. Ceny i promocje

5.1 Wszystkie ceny podane na stronach sklepu są cenami brutto podanymi w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki.

5.2 Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia.

5.3 Sklep ma prawo do zmiany cen towarów w dowolnym czasie, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych, bądź wprowadzania w nich zmian. Nie ma to wpływu na ceny towarów w zamówieniach złożonych przed wprowadzeniem zmian w cenach lub promocjach.

5.4 Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów i realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te towary, aż do wyczerpania zapasów objętych tą formą sprzedaży.

6 . Prawo do zwrotu zakupionego towaru

6.1 Klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie w terminie 30 dni od daty otrzymania towaru. Oświadczenie można przesłać za pośrednictwem formularza kontaktowego sklepu lub pisemnie na adres: Przedsiębiorstwo Projektowo-Inwestycyjne AJEDEN Sp. z o.o., Korytowo, ul. Kościelna 8, 73-222 Suliszewo.

6.2 W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni. Zakupiony towar należy zwrócić na adres: Przedsiębiorstwo Projektowo-Inwestycyjne AJEDEN Sp. z o.o., Korytowo, ul. Kościelna 8, 73-222 Suliszewo.

6.3 Zgodnie z prawem zwrotowi lub wymianie nie podlegają towary, które z uwagi na swój specyficzny charakter nie mogą zostać zwrócone : krótki termin przydatności do użycia, możliwość szybkiego zepsucia i względy higieniczne, prawo odstąpienia od umowy nie dotyczy. Klient nie może również odstąpić od umowy w przypadku produktów wytworzonych ściśle pod indywidualne zamówienie.

6.4 Sklep w ciągu 14 dni roboczych dokona zwrotu zapłaty na wskazane przez Klienta konto. Jeżeli zwracany towar będzie uszkodzony lub będzie nosić ślady większego zużycia niż to jest niezbędne do sprawdzenia towaru Sprzedawca ma prawo do rekompensaty, która zostanie potrącona z zapłaty.

  • Do zwracanego produktu Klient musi dołączyć oświadczenie odstąpienia od umowy (formularz oświadczenia ……..), paragon wystawiony przez sklep oraz numer rachunku bankowego, na który zostaną ,w ciągu maksymalnie 14 dni od otrzymania zwrotnej przesyłki, przelane pieniądze. Do zachowania 30 dniowego okresu odstąpienia od umowy, wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem tego okresu.
  • ·Klient pokrywa koszty przesyłki , przesyłkę należy zwrócić na adres: Przedsiębiorstwo Projektowo-Inwestycyjne AJEDEN Sp. z o.o., Korytowo, ul. Kościelna 8, 73-222 Suliszewo.

6.5 Przesyłki za pobraniem nie podlegają reklamacji.

UWAGA: Mechanicznie uszkodzone lub otwarte/ otwierane przesyłki nie mogą być akceptowane przez Klienta przy odbiorze!

WYŁĄCZENIE ZWIĄZANE Z UPRAWNIENIEM DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów w której przedmiotem sprzedaży jest towar zapieczętowany, a którego opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu i ze względów higieniczno – zdrowotnych nie może zostać zwrócony.

7. Reklamacja i gwarancja :

7. 1. Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty.

7.2. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym.

7.3. Reklamację należy zgłosić pisemnie na podane w niniejszym Regulaminie adres Sprzedawcy lub  drogą elektroniczną  poprzez formularz reklamacyjny .

7.4. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, a jeżeli Klientem jest Konsument – nie później niż w terminie 14 dni. Jeżeli Klientem jest Konsument, a Sprzedawca nie ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego terminie 14 dni, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione.

7.5 Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres Przedsiębiorstwo Projektowo-Inwestycyjne  AJEDEN Sp. o.o., Korytowo, ul. Kościelna 8, 73-222 Suliszewo.

8. Postanowienia dotyczące przedsiębiorców

8.1 Punkt regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie klientów i usługobiorców nie będących konsumentami.

8.2 Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej z klientem niebędącym konsumentem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia.

8.3 w przypadku klientów nie będących konsumentami sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności , w tym także wymaga dokonania przedpłaty w całości albo części i  niezależnie od wybranego przez klienta sposobu płatności oraz faktu zawarcia umowy sprzedaży.

8.4 W przypadku uszkodzenia towaru przez przewoźnika sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za utratę , ubytek lub uszkodzenie produktu powstałe od przyjęcia go od przewoźnika aż do wydania przesyłki klientowi oraz za opóźnienia w przewozie przesyłek.

8.5 W przypadku przesłania produkt do klienta nie będącego konsumentem – obowiązany jest do zbadania przesyłki w czasie odbioru. Przy stwierdzeniu uszkodzenia przesyłki , obowiązany jest dokonać wszelkich starań niezbędnych o ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.

8.6 Zgodnie z art. 558§ 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność sprzedawcy z tytuły rękojmi za produkt wobec klienta nie będącego konsumentem zostaje wyłączona.

8.7 W przypadku usługobiorców nie będących konsumentami usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazania przyczyn poprzez przesłanie usługobiorcy stosownego oświadczenia.

8.8 Odpowiedzialność sprzedawcy w stosunku do klienta nie będącego konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną  jest ograniczona – zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie-  do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu umowy sprzedaży, nie więcej jednak niż do kwoty jednego tysiąca złotych.  Usługodawca ponosi odpowiedzialności w stosunku do klienta nie będącego konsumentem tylko za typowe szkody przewidywane w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do klienta nie będącego konsumentem.

8.9 Wszelkie spory pomiędzy sprzedawcą, a klientem nie będącym konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę sprzedawcy.

9.  Postanowienia końcowe

9.1 Właściciel sklepu zastrzega sobie prawo do czasowego lub całkowitego wyłączenia działania sklepu w celu jego ulepszenia, dodawania usług lub przeprowadzania konserwacji.

9.2 Wszelkie materiały umieszczane w witrynie sklepu są przedmiotem prawa autorskiego i podlegają ochronie prawnej. Wykorzystywanie i rozpowszechnianie ich bez zgody właściciela sklepu jest zabronione.

9.3 Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu obowiązują od daty opublikowania ich na stronie internetowej. Zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.

9.4 W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego i przepisy Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.

Zapisz się do naszego newslettera